Co-makership staat met stip op 1 als we werkplekleren willen verbeteren Fontys Educational Designers FED

Co-makership staat met stip op 1 als we werkplekleren willen verbeteren

Op dinsdagmiddag 3 oktober heb ik een webinar gevolgd waarin de eerder dit jaar verschenen reviewstudie: “Pedagogisch-didactische vormgeving van werkplekleren in het initieel beroepsonderwijs: een internationale reviewstudie” werd besproken. Een NRO-publicatie geschreven door Loek Nieuwenhuis, Aimée Hoeve, Derk-Jan Nijman en Haske van Vlokhoven, allemaal verbonden aan het Kenniscentrum Kwaliteit van Leren van de HAN. In […]

Waar verstoppen we ons onderzoek?

Waar verstoppen we ons onderzoek?

De afgelopen maanden heb ik me bezig gehouden met het schrijven van een onderzoeksvoorstel. Ik ben formeel docent. Dat staat ook zo op mijn loonstrookje. Met een nummer dan wel dat – zo heb ik net even onderzocht- verwijst naar ons functiehuis dat dit inderdaad bevestigt. Daarnaast ben ik student. Ook dat kan ik aantonen: […]