De mythe van leerwegonafhankelijk toetsen - Jochem Goedhals - Fontys Educational Designers

Bestaat de mythe van leerwegonafhankelijk toetsen? Wie weet het…

Ik ben tamelijk in de war geraakt de afgelopen weken! Er is het afgelopen jaar een noodzaak ontstaan bij hogescholen om hun onderwijs flexibeler aan te bieden. Rinnooy Kan heeft in opdracht een adviesrapport geschreven omtrent flexibel hoger onderwijs voor volwassenen. Dit rapport bevat adviezen voor zowel het ontwerp als de uitvoering van het onderwijs. Uiteindelijk heeft het rapport van Rinnooy Kan opvolging gekregen van nog veel meer rapporten die uitweiden over wat er zou moeten gebeuren. Wat mij betreft gaat het vooral over ‘waarom’ en ‘wat’ er flexibeler moet. Zoals gebruikelijk ontbreekt het ‘hoe’.

Dat komt op zich goed uit omdat ik en mijn teamgenoten van Fontys Educational Designers anders geen werk zouden hebben. Wat mij opvalt is dat men ineens rept over het punt dat we met leeruitkomsten moeten gaan werken. Het is een vrij grove schakeling tussen leerdoelen en leeruitkomsten en niet altijd heeft men in de gaten dat er een compleet ander leerproces en organisatieproces bij komt kijken. Slechts de oude leerdoelen ombouwen naar leeruitkomsten is niet genoeg.

Een volgend punt waarbij ik grote vraagtekens zet is de uitwerking van leeruitkomsten. Ik zie een grote verscheidenheid aan vormen qua inhoud en omvang. Dat gegeven wil ook iets zeggen over het ontbreken van standaardisatie, toch? Het verbaast mij dat bij sommige aanpakken wordt getracht om werkwoorden, inhoud, context en competenties met elkaar te integreren tot een volzin! Deze volzin als leeruitkomst zou zekerheid moeten bieden aan de examencommissie, NVAO en voor de student die zichzelf voorbereidt. Volgens mij biedt het op deze manier vooral verwarring en van alles maar eigenlijk niks. Tevens zou je per module van 30 ECTS 1 leeruitkomst moeten definiëren. Dat zou betekenen dat je een student met 8 leeruitkomsten duidelijkheid kan geven omtrent wat hij moet kennen en kunnen om een Bachelor Degree te halen?

Als ik hier de ‘Wim van der Leegte proef’ eens op toepas, wat gebeurt er dan? Alstublieft meneer van der Leegte hier heeft u de leeruitkomsten. U kunt deze lezen en dan een rijk gevuld portfolio met allerlei vormen en maten van bewijslasten samenstellen. Uiteraard moeten deze bewijslasten aantonen dat u de leeruitkomsten bezit. En als u denkt dat u er klaar voor bent horen wij het graag dan nemen we het assessment af. Om vervolgens meneer van der Leegte en zijn portfolio volledig af te branden omdat het niet voldoet aan de eisen. De eisen waaraan een student die het opleidingsprogramma heeft gevolgd wel voldoet!

Afscheid van het onderwijsprogramma?
Betekent de toepassing van leeruitkomsten ook dat er je programma onafhankelijk kunt studeren? Een aantal malen heb ik gehoord dat leerwegonafhankelijke toetsing bij flexibel hoger onderwijs betekent dat er geen onderwijsprogramma’s meer hoeven te worden aangeboden. In plaats daarvan vinden er losse leeractiviteiten plaats en moeten alle inhoudelijke materialen en activiteiten zoveel mogelijk online worden aangeboden. Zo kunnen de meest zelfstandige en zelfregulerende studenten alle informatie tot zich nemen en bewijslasten creëren die aantonen dat zij het niveau van de leeruitkomsten bezitten.
Ik vind dit erg lastig te bevatten, kan het de bedoeling zijn dat een hogeschool zijn grootste meerwaarde overboord moet gooien? Juist het aanbieden van een onderwijsprogramma waarin sociale interactie een grote rol speelt is de kracht van een hogeschool, toch?

Als hogeschool bied je een programma aan dat logisch in elkaar zit qua opbouw van context, complexiteit en zelfstandigheid met bijbehorende toetsprogramma dat meerdere datapunten kent zodat er persoonlijke ontwikkeling kan plaats vinden. Juist gepersonaliseerd en talentontwikkelend onderwijs vraagt om sociale interactie online en offline. Hoe kun je persoonlijke ontwikkeling inzichtelijk maken als er geen programma is met meerdere feedback/up/forward momenten?

Bestaansrecht
Zoals je zult begrijpen is iedere vraag die ik mijzelf stel vergezeld met nog meer vragen. Wat is het bestaansrecht van een hogeschool als ze geen onderwijsprogramma meer hoeven aan te bieden omdat leeruitkomsten ervoor zorgen dat er leerwegonafhankelijk getoetst en geleerd kan worden? Volgens mij is het een mythe die de onderwijswereld aan het inwaaien is.

Kun jij mij voorzien van antwoorden of inzichten dan hoor ik dat graag!

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *