Betekenis geven aan Design Thinking - Fontys Educational Designers

Betekenis geven aan Design Thinking

Design Thinking (DT) is geen lineair proces waarbij je gewoon een aantal stappen doorloopt, en waarbij dan alles goed komt. DT biedt een krachtig iteratief proces, mits je de stappen goed laadt. Daarmee bedoelen we dat je de juiste werkvormen toepast, de juiste vragen formuleert, de juiste instructies geeft, en dit dan ook nog op de juiste manier overbrengt tijdens het proces. Doe je dit niet dan blijft DT slechts een lege huls, die aan het eind van de rit een teleurstellend resultaat kan opleveren.

Maar hoe weet je nou wat de juiste werkvormen, vraagformuleringen en instructies zijn? Dat is nog niet zo eenvoudig. Het belangrijkste is dat je het waarom van elke fase van het DT proces goed in de vingers hebt. Niet alleen lezen over, maar vooral het opdoen van ervaring met het DT proces is van essentieel belang. En wat nu als je die ervaring nog niet hebt, en wel graag een DT proces wilt faciliteren?

Eén van de belangrijkste dingen is dat je de juiste vragen en instructies formuleert behorende bij de betreffende fase van het DT proces. Met de onderstaande stappen willen wij je:

 1. bewust maken van het belang van een goede vraagformulering en instructie in het DT proces.
 2. ondersteunen in het formuleren van een goede vraag en instructie, ongeacht in welke fase van het DT proces je je bevindt.

Stap 1: Stel jezelf als facilitator de volgende vraag. Wat is het doel van de fase van het Design Thinking proces waarin je je bevindt?

 • In welke fase van het DT proces bevind je je, en waarom?
 • Wat is het gedrag dat je wilt oproepen bij de deelnemers in deze fase van het proces?
 • Welk effect wil je bereiken bij je deelnemers? Bijvoorbeeld, in de empathize fase is dit inleven, vaste patronen kunnen doorbreken, of de eindgebruiker centraal stellen.

Stap 2: Verplaats je als facilitator in de schoenen van jouw deelnemers.

 • Wie ben je?
 • Wat is jouw context?
 • Wat wil je?
 • Uit welke (organisatie)cultuur kom je?

Stap 3: Welke stappen wil je dat jouw deelnemers in de betreffende fase van het Design Thinking proces gaan doorlopen?

 • Bedenk uit hoeveel stappen de betreffende fase van het DT proces zou moeten bestaan.
 • Bijvoorbeeld, als deelnemers zich moeten inleven tijdens de empathize fase, in wie of wat zouden zij zich in moeten leven? In de student of in het werkveld? Of in beide?
  • Wellicht moeten de deelnemers zich eerst inleven in het onderwerp. Bijvoorbeeld, waar hebben we het over als we het over flexibel en gepersonaliseerd hebben? Hanteert iedereen eigenlijk wel dezelfde definitie?
  • Het voorgaande punt kun je ook breder trekken. Spreekt de groep deelnemers wel dezelfde taal? Dit is iets wat je zou kunnen verkennen in de empathize fase.
 • Voorgaande twee punten gelden voor elke fase van het DT proces.

Stap 4: Formuleer een vraag waarmee je het gewenste doel bereikt van de DT fase waarin je je bevindt.

 • Is de vraag positief geformuleerd?
 • Is de vraag concreet en duidelijk?
 • Verplaats je als facilitator in de schoenen van je deelnemers. Snap je de vraag als je deze zonder achtergrond tijdens de sessie zou lezen?

Stap 5: Formuleer bij de vraag een passende instructie.

 • Verplaats je als facilitator in de schoenen van je deelnemers. Wat is het eerste wat je doet als je de instructie leest? Welke impuls roept het op?
 • Heb je een tijdsindicatie gegeven?
 • Is het duidelijk of er individueel, in duo’s of in groepen gewerkt moet worden?
  • Ben je je bewust van het verschil in effect van het individueel werken, in duo’s of groepen?
  • In het geval je de deelnemers in groepen laat werken, hoe stel je de groepen samen (bijv. homogeen, heterogeen)? En welke instructie geef je om tot groepen te komen?
 • Welke opbrengsten verwacht je van je deelnemers?
  • Is de werkvorm duidelijk?
  • Verwacht je een visualisatie, een tekst, een pitch, of iets anders?
  • Hoe sluiten de opbrengsten van de betreffende stap aan op de volgende stap in het DT proces?

Met deze stappen hopen wij je een leidraad te geven in het ‘laden’ en ontwerpen van het DT proces. Mocht je zelf nog andere ervaringen hebben opgedaan die volgens jou hier ontbreken, dan horen wij dat uiteraard graag!

Kijk hier voor de vlog.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *