BoCKSAT nieuwe stijl

Blog BoCKSAT nieuwe stijl

Woensdag 15 maart

Naar aanleiding van sessie dinsdag 14 maart OT jaar 2

Dinsdag 14 maart stond de derde sessie op het programma bij de opleiding Orthopedische Technologie. Zij zijn daar bezig om het hele tweede studiejaar te herontwerpen en vanuit FED leveren wij daar een bijdrage aan. De tweede sessie zijn de ontwerpers aan de slag gegaan met de BoCKSAT. . BoCKSAT staat voor: Body of Context Knowledge Skills Attitude Talent. Het is een hulpmiddel om ontwerpers meer concreet te laten nadenken over wat ze precies willen in de leereenheden. Het invullen van de ontworpen leereenheden zonder hulpmiddel bleek er lastig, vandaar dat de BoCKSAT is gemaakt.

Vanuit diverse hoeken bleek echter tijdens één van de FED-klusdagen (8 maart) dat het gebruik van de BoCKSAT niet altijd als helpend werd ervaren. Zo ontstond er soms verwarring onder de FED’ers over hoe het instrument te gebruiken wat weer voor verwarring zorgde bij de gebruikers. Tijdens de klusdag hebben we met elkaar gekeken hoe we het middel konden aanpassen zonder het doel uit het oog te verliezen.

Uit de brainstorm kwamen diverse opties naar voren. Eén van de opties was om via een aantal concrete vragen gebaseerd op de BoCKSAT de ontwerpers op weg te helpen. Op deze manier zou het doel van het hulpmiddel (mensen helpen te concretiseren wat ze willen binnen een leereenheid) behouden blijven, maar worden de elementen (context, kennis, vaardigheden, houding en talent) niet losgetrokken van elkaar, zoals bij de eerste versie van het hulpmiddel wel het geval is.

We besloten tijdens de klusdag om de nieuwe versie gelijk in de praktijk te brengen de week erna bij de derde sessie van OT jaar 2. Opvallend was dat de ontwerpers aangaven meer energie te hebben gekregen van de sessie dan de vorige keer, er was minder verwarring en meer duidelijk over datgene wat ze moesten doen tijdens en na de sessie. Ook de aanwezige FED’ers merkten dit.

De nieuwe versie lijkt dus een goede aanpassing te zijn geweest. Uiteraard dient dit in andere sessies en bijeenkomsten nog uitgebreider geprobeerd te worden. Wat we een volgende keer echter anders zouden doen, zijn de volgende elementen: voorafgaand aan het bepalen van het hoofddoel van de leereenheid (de boog) dienen we de ontwerpers te vragen focus aan te brengen. In de eerdere sessies hebben zij met elkaar een aantal elementen bedacht waaraan studenten moeten voldoen, bijvoorbeeld ondernemerschap, zelfstandigheid, sociaal, flexibiliteit, kennis en vaardigheden. Per leereenheid dient er een focus te worden aangebracht met betrekking tot deze elementen. Vervolgens dan de doelbepaling.

Daarnaast zouden we een volgende keer een meer visuele weergave kunnen vragen van de ontwerpers. Waarbij ze letterlijk tekenen/in beeld brengen welke paden er allemaal lopen binnen hun leereenheid, welke mogelijkheden er zijn voor studenten om het doel te behalen. Een soort routebepaling. Vervolgens kunnen ze aangeven wat studenten dan onderweg allemaal dienen tegen te komen/aangeboden dienen te krijgen op het gebied van kennis, vaardigheden, houding en talent. Door dit visueel te maken, denken wij dat ontwerpers zich nog beter kunnen inleven in de studenten. Het proberen waard.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *