Ontwerpperspectieven in relatie tot Design Thinking

Veranderingen Door de maatschappelijke veranderingen is ook de rol van onderwijsinstellingen aan het veranderen (Schnabel et al. 2015). Docenten van hogescholen zijn zich steeds meer bewust van het feit dat zij studenten moeten toerusten met vaardigheden die gericht zijn op zelfregulatie in relatie tot een leven lang leren (Kan et al. 2015). Die uitkomst van […]