Eruit wat erin zit - Suzanne Koudijzer

Hoe halen we eruit wat erin zit?

Ik wilde deze blog eerst een andere titel geven, ik dacht aan: hoe laten we studenten excelleren? Maar eigenlijk wil ik mij niet alleen richten op studenten, ik wil ook graag docenten laten excelleren. Voor mij is dat een voorwaarde voor het excelleren van studenten. Practice what you preach and teach. Onder excelleren versta ik […]

Betekenis geven aan Design Thinking - Fontys Educational Designers

Betekenis geven aan Design Thinking

Design Thinking (DT) is geen lineair proces waarbij je gewoon een aantal stappen doorloopt, en waarbij dan alles goed komt. DT biedt een krachtig iteratief proces, mits je de stappen goed laadt. Daarmee bedoelen we dat je de juiste werkvormen toepast, de juiste vragen formuleert, de juiste instructies geeft, en dit dan ook nog op de juiste […]

Ontwerpperspectieven in relatie tot Design Thinking

Veranderingen Door de maatschappelijke veranderingen is ook de rol van onderwijsinstellingen aan het veranderen (Schnabel et al. 2015). Docenten van hogescholen zijn zich steeds meer bewust van het feit dat zij studenten moeten toerusten met vaardigheden die gericht zijn op zelfregulatie in relatie tot een leven lang leren (Kan et al. 2015). Die uitkomst van […]

Flexibele deeltijd Fontys BEnT ontwerpen

Afgelopen maanden hebben wij het proces mogen faciliteren rondom het herontwerpen en samenvoegen van de deeltijdopleidingen van Fontys BMKB en TB (onderdeel van Fontys BEnT). We hebben een drietal ontwerpsessies gehad met multidisciplinaire teams van studenten, alumni, werkgevers en docenten. Met de data die uit deze sessies zijn gekomen is er een scenario geschreven dat […]