Eruit wat erin zit - Suzanne Koudijzer

Hoe halen we eruit wat erin zit?

Ik wilde deze blog eerst een andere titel geven, ik dacht aan: hoe laten we studenten excelleren? Maar eigenlijk wil ik mij niet alleen richten op studenten, ik wil ook graag docenten laten excelleren. Voor mij is dat een voorwaarde voor het excelleren van studenten. Practice what you preach and teach. Onder excelleren versta ik […]

Betekenis geven aan Design Thinking - Fontys Educational Designers

Betekenis geven aan Design Thinking

Design Thinking (DT) is geen lineair proces waarbij je gewoon een aantal stappen doorloopt, en waarbij dan alles goed komt. DT biedt een krachtig iteratief proces, mits je de stappen goed laadt. Daarmee bedoelen we dat je de juiste werkvormen toepast, de juiste vragen formuleert, de juiste instructies geeft, en dit dan ook nog op de juiste […]