Leeruitkomsten alleen zijn (nog) niet genoeg!

De beschrijving van leeruitkomsten heeft als doel dat er verschillende leerwegen mogelijk zijn per student, terwijl tegelijkertijd gewaarborgd wordt dat studenten voldoen aan hetzelfde minimale vereiste niveau dat je als onderwijsorganisatie wilt borgen. Tevens zijn leeruitkomsten een een erkenning dat: meerdere wegen naar Rome leiden; mensen op verschillende manieren leren; er buiten school ook leerervaringen/belevingen […]

Talent(onder)wijs bij Fontys

Soms moet je even doorvragen, maar op de vraag waarvoor jij docent bent geworden komt altijd een variatie op het volgende thema naar voren: “Om mijn studenten te helpen het beste uit zichzelf te halen zodat ze in hun leven een positieve bijdrage aan onze maatschappij kunnen leveren” Bij Fontys Educational Designers (FED) herkennen we […]

egoloos coachen - Fontys Educational Designers - Timo Wesenaar

Egoloos coachen, past dat bij mij?

Onder leiding van Anne Ribbers van eCoachPro heb ik, samen met zeven andere collega’s, de afgelopen twee maanden ervaring opgedaan met Onlinecoaching. Het opleidingstraject bestond uit vier online bijeenkomsten en een intensief oefentraject met een proefkandidaat. Dit traject heeft mij nieuwe inzichten, nieuwe vragen, en nieuwe mogelijkheden gebracht. Ik neem jullie graag mee in mijn […]

Eruit wat erin zit - Suzanne Koudijzer

Hoe halen we eruit wat erin zit?

Ik wilde deze blog eerst een andere titel geven, ik dacht aan: hoe laten we studenten excelleren? Maar eigenlijk wil ik mij niet alleen richten op studenten, ik wil ook graag docenten laten excelleren. Voor mij is dat een voorwaarde voor het excelleren van studenten. Practice what you preach and teach. Onder excelleren versta ik […]

How to measure growth

How do you measure growth in education?

Is wonderment a skill and, therefore, part of a learning process? And what about empathy? How do we create a learning environment where students are able to show their resilience, vigor or modesty? All of those are essential skills for the future, if you ask me. Jelle Jolles, University professor of neuropsychology in Amsterdam, made […]

Hoe meet je groei - Lorna Minkman

Hoe meet je groei?

Is verbazing een aspect van leren? En inlevingsvermogen? Op welke wijze kan een student laten zien dat hij veerkracht heeft getoond, daadkracht of bescheidenheid? Allemaal essentiele skills voor de toekomst. Jelle Jolles universiteitshoogleraar neuropsychologie, brein, leren en educatie, maakte een lijst met 24 vaardigheden die het CITO niet toetst. Zou jij als docent dergelijke vaardigheden […]

talent leren is onzin, talent is een gift

Talenten leren? Onzin, het is een gift!

De term ‘talent’ is on fire! Bijna iedere onderwijsinstelling communiceert er wel mee in zijn werving of opleidingsvisie. Ook steeds meer bedrijven laten horen dat ze specifieke talenten nodig hebben of de kans geven. Dat de term ‘talent’ op verschillende wijzen wordt geladen is logisch in mijn ogen. Er zijn verschillende wetenschappelijke bronnen die allen […]

Fontys Educational Designers - Talentontwikkeling

6.Talent in de pijplijn

  We zijn als FED diverse experimenten aan het uitvoeren met talentcoaching. Hierbij maken we gebruik van de diverse kleine aanwijzingen uit de andere filmpjes. We verzamelen het materiaal en zullen dit op korte termijn beschikbaar stellen aan andere docenten zodat jullie in je eigen onderwijs een eerste start kunnen maken met talentontwikkeling. En een […]

Fontys Educational Designers - Talentontwikkeling

5.Talent: wat kun jij doen?

En wat kun jij nu als docent doen om deze talentontwikkeling bij je studenten te stimuleren Breng studenten in situaties waarin ze zelf verantwoordelijk mogen en moeten dragen. Ga met je studenten in gesprek over de ervaringen met deze situaties. Waarin kwam je student tot recht. Wat leverde energie op, wat koste moeite, wat was […]