How to measure growth

How do you measure growth in education?

Is wonderment a skill and, therefore, part of a learning process? And what about empathy? How do we create a learning environment where students are able to show their resilience, vigor or modesty? All of those are essential skills for the future, if you ask me. Jelle Jolles, University professor of neuropsychology in Amsterdam, made […]

Hoe meet je groei - Lorna Minkman

Hoe meet je groei?

Is verbazing een aspect van leren? En inlevingsvermogen? Op welke wijze kan een student laten zien dat hij veerkracht heeft getoond, daadkracht of bescheidenheid? Allemaal essentiele skills voor de toekomst. Jelle Jolles universiteitshoogleraar neuropsychologie, brein, leren en educatie, maakte een lijst met 24 vaardigheden die het CITO niet toetst. Zou jij als docent dergelijke vaardigheden […]

SEAL bij FED

SEAL is een acroniem waar alles inzit, het staat voor: Social: dat wil zeggen dat we uitgaan van het principe dat leren tussen de neuzen ontstaat en niet tussen de oren. Leren is betekenis geven aan dat wat je ervaart. Dit doe je in contact met je directe omgeving. Als je van elkaar leert is […]

Eindeloos leren

De afgelopen 10 maanden hebben onder andere in het teken gestaan van de ontwikkeling van de minor Embrace Technology, Entrepreneurship and Creativity. In het ontwerpteam, bestaande uit FED-leden en diverse docenten, is er onderweg veel geleerd. Tijdens dat leerproces was één vraag leidend: op welke manier dringen we door tot de nieuwsgierigheid van de student […]

Embrace TEC logo

Toetsprogramma Minor ETEC

Het gedachtegoed waarop de Fontys minor Embrace Technology, Entrepreneurship and Creativity is ontworpen heeft er ook voor gezorgd dat wij zijn gaan nadenken over andere vormen van toetsen. Allereerst zijn wij tot de conclusie gekomen dat hedendaagse toetsen in het onderwijs bijna altijd een eindpunt zijn van leren. Tevens staat toetsen in onze ogen vooral […]