Contact FED

Nieuwsgierig? Neem contact op met ons

FED is een netwerk. Wij werken vanuit verschillende Fontys instituten. Wil je meer weten over ons of heb je een concrete onderwijs ontwerpvraag? Neem contact op met een van ons.

Fontys instituten:

FPH – Siete Sirag s.sirag@fontys.nl
FHK (Rock)/ O&O – Roel Verberk roel.verberk@fontys.nl
FEHT – Berta Steeghs-Soós b.steeghssoos@fontys.nl
FHMM – Manon Snoeren manon.snoeren@fontys.nl
Fontys ACI – Martine Mingaars m.mingaars@fontys.nl
O&O – Jos Speetjens j.speetjens@fontys.nl
FPH – Annemieke van Ravesteijn a.vanravesteijn@fontys.nl
FHFM – Raymond Meijs r.meijs@fontys.nl
FHK – Liza Hendriks l.hendriks@fontys.nl