Fontys Educational Designers met Summa Eindhoven

Dienstverlening 0.0: Summa vs. FontysED -> Triple win

Video 21-03-17 14 27 41

13 januari:
Waren wij als Fontys Educational Designers de facilitatoren van een ontwerpsessie rondom studiesucces. Dit deden wij voor een zeer gekleurde groep van mensen die bij dit keuzeproces van een lerende betrokken zijn van mbo tot hbo. Met de processtappen gebaseerd op Design Thinking zorgden wij ervoor dat concrete stappen werden doorlopen er ieder individu van student tot rector zijn inbreng kon geven.

Een aantal dagen na de sessie kregen wij een telefoontje van een deelnemers aan de sessie. Deze was werkzaam bij de dienst O&K van het Summa college. Er waren een aantal zaken opgevallen rondom onze aanpak op 13 januari en het verzoek volgde of het interessant was om ons verhaal te delen met de 16 medewerkers van de dienst. Onze reactie: natuurlijk!

21 maart:
Vandaag faciliteer ik samen met Peter een sessie voor de medewerkers van de dienst O&K. We hebben er voor gekozen om in 3 uur de mensen kort kennis te laten maken met ons ‘verhaal’ in relatie tot de oprichting van Fontys Educational Designers. Daarna gaan we aan de slag met een aantal stappen van ons ontwerpproces die wij normaal inzetten om onderwijs te ontwerpen. De inhoud van deze stappen hebben we nu ingericht op de dienst O&K zelf waarvoor zij werken.

Onderstaande opsomming waren voor mij opvallende zaken die naar voren kwamen:

  1. Men vooral ‘hoopte’ dat ze en waardevolle bijdrage leverden aan “goed” onderwijs.
  2. Er een hoge ‘veranderingsenergie’ voelbaar was bij de mensen. De urgentie om de dienstverlening anders in te richten werd duidelijk benoemd.
  3. Er ogenschijnlijk veel vanuit individuele handelingen wordt gewerkt tijdens het faciliteren van de dienstverlening.
  4. Zij FED als een sterke en duidelijke beweging (h)erkenden.
  5. De behoefte aan een duidelijk (ontwerp)proces in een deel van de groep leefde.
  6. Benoemde prestaties/mijlpalen een diverse benadering hadden van heel concreet gericht op vernieuwingen in het onderwijs tot veranderingen die men als dienst wilde ondergaan.
  7. Het inzicht dat wij als FED een unieke situatie hebben gecreëerd waarin we door meerdere lagen in de organisatie worden gesteund.
  8. Het benoemen van verbeteringen mensen altijd beter afgaat dan het benoemen van dingen waarin men goed is 🙂
  9. Wij als FED meer kunnen leren van zowel de aanpak als de contexten waarin onze (ontwerp)collega’s werken.
  10. We mensen in 3 uur verscheidende (leer)ervaringen hebben kunnen laten meemaken die tot een bepaalde uitkomst hebben geleid. Welke ervoor hebben gezorgd dat er zeker nog een vervolg komt.

Een van de kernwaarden van FED is verbinden. Wij vinden het belangrijk dat we zeker regionaal verbindingen maken met ‘soortgenoten’. De samenwerking met de dienst O&K kan zorgen van een win-win-win situatie.
Win 1: als FED zijnde kunnen we ons gedachtegoed en proces delen en betrokken zijn bij de ‘transfer’ waar de dienst O&K dit waardevol acht.
Win 2:hierdoor zal in steeds meer onderwijs de student echt centraal komen te staan. En kunne we voor de student zorgen dat er geen harde knip voelbaar is tussen het mbo en hbo onderwijs.
Win 3: als we gezamenlijk gaan optrekken in zowel (ontwerp)contexten in het mbo als het hbo gaan we het huidige proces verbeteren en uitbreiden. Dit zorgt ervoor dat we meer impact gaan bereiken zowel in breedte als diepte!

Note 1: erg tof is dat 1 van de mensen met de Fontys trip naar Finland meegaat van 2 t/m 6 april.

Note 2: de eerste concrete activiteiten om samen te gaan doen zijn al genoemd!

Ik ben erg benieuwd wat de toekomst ons te wachten stat en of wij samen failures gaan omarmen als nieuwe startpunten 🙂 jij ook?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *