falen geen optie tijdens propedeuse Fontys Educational Designers-2

Don’t let failure be an ending; make it a beginning! (behalve tijdens je propedeuse)

Eerstejaarsstudenten in de stress, want in één jaar moet de propedeuse behaald worden. Zo niet, dan dien je de opleiding te verlaten. Want, hoor ik sommige collega’s zeggen, dan heb je geen HBO-niveau. Laten we dit eens bekijken in het licht van de zelfdeterminatietheorie, de growth mindset en High Impact Learning.

Sinds deze 60-EC-eis in het eerste jaar is ingevoerd, voel ik me daar zeer oncomfortabel bij. Zeker omdat de eis veranderd is, maar het onderwijs niet. Groei, positieve ontwikkeling en een hoge motivatie wordt volgens de zelf-determinatietheorie bereikt als in mensen aan drie basisbehoeften is voldaan: autonomie, competentie en verbondenheid. Laten we dit nu eens loslaten op de eis om in één jaar je propedeuse te halen. Autonomie is nog lang niet bereikt in het onderwijs. Datgene waar studenten in het eerste jaar aan moeten voldoen ligt bij onze opleiding in ieder geval helemaal vast; van autonomie is nog nauwelijks sprake. Om je competent te voelen is het belangrijk dat je ontwikkeling gezien wordt. Nu wordt nog te vaak gekeken naar het eindpunt dat je hebt bereikt; al ben je nog zo gegroeid, je word keihard afgerekend aan het einde van het eerste jaar. Zeker als je het vooraf bepaalde resultaat niet helemaal hebt behaald. En als je dan wordt gezegd dat je onvoldoende niveau bezit, voel je dan nog maar eens verbonden met de opleiding.

Daarnaast heeft de psychologe Carol Dweck  het verschil onderzocht tussen een growth mindset en een fixed mindset. Mensen met een growth mindset hebben een betere motivatie en bereiken betere leerprestaties; deze mensen geloven dat ze zich kunnen blijven ontwikkelen als ze zich voldoende inzetten. Ze gebruiken fouten en tegenslagen om van te leren en gaan deze niet uit de weg. Mensen met een fixed mindset geloven meer in de status quo. Zij zullen minder uitdagingen opzoeken, omdat zij geloven dat hun niveau en kunnen vaststaat. Volgens mij is het een open deur te zeggen dat een growth mindset mensen verder brengt. Ik zie het als onze taak als docenten om deze growth mindset bij studenten de ruimte te geven om te groeien. En wat doen wij? Als studenten fouten maken, wijzen wij ze de deur met de mededeling dat ze niet aan het niveau voldoen. Hallo fixed mindset!

Tot slot heeft Filip Dochy High Impact Learning onderzocht. Daarbij benoemt hij dat informeel leren minstens zo belangrijk is als het formele leren, dat wij tijdens een opleiding aanbieden. Het is  opvallend dat onze eerstejaarsstudenten nauwelijks nog bereid zijn om tijd te investeren in extra-curriculaire activiteiten. Ze geven aan geen risico te willen nemen. Als ze minder tijd aan hun opleiding kunnen besteden, beïnvloedt dat wellicht het behalen van die 60 EC. Het formele leren gaat hier ten koste van het informele leren. En zou dit elkaar niet juist moeten ondersteunen?

Dit zijn maar drie theorieën die wat mij betreft aantonen dat de huidige eis niet werkt. Ik zou dan ook willen oproepen om het onderwijs te herzien. De ontwikkeling van studenten te belonen, in plaats van het eindpunt. Gebruik Fontys Educational Designers om te faciliteren in het herontwerpen van je onderwijs. En ik besef me dat dit tijd kost. Dus laten we tot die tijd de 60 EC-eis schrappen!

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *