Fontys Educational Designers

FED werkt samen met Summa

FED staat voor delen, verdiepen en verbinden. Sinds de start van de beweging zijn dit de kernwaarden van waaruit FED de dingen doet. In deze blog ga ik dieper in op verbinden: wat betekent dit, en hoe ziet dit eruit? Ook geef ik een voorbeeld van een verbinding die we zijn aangegaan met het Summa College.

Eilanden

Het slechten van de eilandenstructuur binnen Fontys, en daarbuiten, is altijd een van de doelen geweest om de FED-beweging te starten. Fontys is een grote organisatie waar de kans groot is dat het wiel een aantal keer wordt uitgevonden. Die eilandenstructuur is ook te zien op één enkele campus, en binnen één instituut. En zelfs binnen een enkele opleiding. Als docent ben je vaak je eigen toko aan het runnen, waardoor ook het ontwerpen van je eigen onderwijs voor velen een proces is dat vaak alleen wordt doorlopen.

Onderwijsvernieuwing begint aan de ontwerptafel. En aan een ontwerptafel in het onderwijs zit je niet alleen. Althans, dat is mijn overtuiging. Het individueel ontwikkelen van je eigen ideeën en oplossingen voor je onderwijs is goed, maar zonder met de volgende punten rekening te houden, mis je een enorme kans voor vernieuwing:

  • Stel je doelgroep centraal en weet wat er speelt. Om dit te weten is het belangrijk dat je doelgroep, de student, een rol geeft in het proces.
  • Je leidt de student op om goed te kunnen functioneren in de wereld die op hem wacht. Betrek die wereld dan ook bij het ontwerpproces, en nodig het werkveld uit aan de ontwerptafel.
  • Om vaste denkpatronen te doorbreken is het goed om je eigen ideeën en oplossingen te spiegelen aan die van anderen. Dit kunnen collega’s zijn van je eigen opleiding die vaak weer een andere achtergrond hebben, maar heb je er ook al eens gedacht om collega’s van andere instituten uit te nodigen aan de ontwerptafel? Of zelfs aan collega’s van andere onderwijsinstellingen, of mensen die juist helemaal niets met onderwijs te maken hebben?

Om bovenstaande punten te verwezenlijken is het van belang om te verbinden. De rol van docent krijgt hierdoor een extra dimensie, namelijk die van verbinder.

Omdat het verbinden van mensen zo belangrijk is in het ontwerpproces, zoeken we met FED altijd naar nieuwe samenwerkingsvormen. Bij het begin van de FED-beweging lag de nadruk van deze samenwerking vooral binnen Fontys, maar als snel bleek dat de samenwerking met partners buiten Fontys minstens zo belangrijk is. Immers, oplossingen die in andere contexten succesvol zijn, kunnen vaak omgezet worden naar onze eigen praktijk binnen Fontys.

Summa College

Die samenwerking ontstaat altijd organisch. Daar waar er een behoefte ligt, de energie zit, of waar gewoon een duidelijke vraag vandaan komt, proberen wij de samenwerking zo concreet mogelijk vorm te geven. Zo ging het ook met het Summa College. Als vervolg op een ontwerpsessie kwam een vraag vanuit het Summa College bij ons terecht. Door samen te ontwerpen weet je wat je aan elkaar hebt, en ervaar je de energie en meerwaarde die uit een multidisciplinaire ontwerpsessie naar voren komt. Dit soort succeservaringen zorgt ervoor dat een samenwerking op een organische wijze verder wordt uitgebreid.

Zo hebben we met de afdeling Onderwijs en Kwaliteit (O&K) van het Summa college (het equivalent van de dienst Onderwijs en Onderzoek van Fontys) een ontwerpsessie gedaan om kennis te maken met de werkwijze van FED. Door te verbinden komen vanzelf allerlei kansen naar voren om samenwerking, en daarmee de kwaliteit van het onderwijs, te verbeteren. In het geval van de verbinding met het Summa College waren dit de volgende kansen:

  1. Uit deze sessie kwam de wens boven drijven om de toepassing van Design Thinking onder de knie te krijgen. Vanaf september 2017 gaan we dit samen aanpakken, waarbij FED en O&K samen onderwijs gaan ontwerpen binnen de context van het Summa College.
  2. Er werd een mogelijke samenwerking gezien van de Summa opleidingen met de Fontys minor Embrace Technology, Entrepreneurship & Creativity. Concreet betekent dit dat vier studenten en één docent van het Summa College vanaf 28 augustus 2017 gaan meedraaien in het programma van Embrace TEC, waarin multidisciplinair samenwerken en talentontwikkeling centraal staan.

De bovenstaande samenwerking met het Summa College, is een voorbeeld van verbinden waar FED voor staat. Door te verbinden ontstaat nieuwe verwondering, en vanuit verwondering begint het leren. Wil jij ook verbinden, en verwonderd worden door de nieuwe kansen die dit biedt? Normaal gesproken zou ik zeggen: neem dan eens contact met mij of een van mijn collega’s op. Maar wie weet wat er gebeurt als je eens de verbinding opzoekt met die ene collega waarvan je niet precies weet wat hij/zij doet, en laat je verwonderen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *