Hoe meet je groei - Lorna Minkman

Hoe meet je groei?

Is verbazing een aspect van leren? En inlevingsvermogen? Op welke wijze kan een student laten zien dat hij veerkracht heeft getoond, daadkracht of bescheidenheid? Allemaal essentiele skills voor de toekomst. Jelle Jolles universiteitshoogleraar neuropsychologie, brein, leren en educatie, maakte een lijst met 24 vaardigheden die het CITO niet toetst. Zou jij als docent dergelijke vaardigheden willen beoordelen?

Samen met de studenten van de minor EmbraceTEC zijn wij op zoek gegaan naar de allerbeste manieren om de minor zo in te richten, dat de zin om te leren alleen maar groter wordt. En dus niet aan de hand van eindtermen waar een student zich mee dient te verhouden. We vroegen ons af hoe je een leeromgeving zó kunt faciliteren dat er ruimte ontstaat voor leervragen waar de student zijn tanden in wil zetten, liever vandaag nog dan morgen.

Vertrouwen

De basis is vertrouwen; vertrouwen dat iedere student wil leren. Daarbij gaat het om gezien worden, erkenning wie onze studenten in werkelijkheid (willen) zijn. In de relatie met de docent, de coach en de onderlinge relaties met de andere studenten staat centraal: Mag ik hier degene zijn die ik in werkelijkheid ben? Om het leerproces te kunnen begeleiden vertaalden we de The power of feedback (Hattie & Timperley) naar vragen zoals: Waar sta ik nu? Welke obstakels kwam ik tegen? Hoe creëer ik voor mezelf de juiste omgeving? Deze vragen werkten we verder uit in Embedding formative assessment van Dylan Wiliam.

Theoretische modellen

Beladen met die theoretische modellen bleek de praktijk om iets anders te vragen. Sommige studenten hadden steun aan die concrete vragen, andere hadden daar geen behoefte aan. Sommige gesprekken startten vanuit structuur en houvast, andere vanuit de actuele situatie. Er werden prachtige gesprekken gevoerd, die enorm veel opleverden, maar ze brachten geen groei of ontwikkeling in kaart.

 

Thermometers

In een leerproces maakt een student een ontwikkeling door. Soms staat die ontwikkeling stil of gaat zelfs achteruit; andere zaken vragen om zijn energie. Stel dat je een leerthermometer in het leerproces van de student zou kunnen steken, waarbij de actuele temperatuur van zijn creativiteit of daadkracht zou kunnen worden gemeten? Zou de student zelf ook een thermometer in willen vullen? Misschien vindt hij zelf empathisch vermogen belangrijk voor zijn leerproces?

 

Agile proces

Als mens ben je een prototype dat zichzelf gedurende het hele leven ontwikkelt. Dat doe je formeel en informeel. Als je dat kunt, kun je als mens werkelijk je hele leven blijven leren.

De leeruitkomsten bekijk je dan op zichzelf en niet ten opzichte van een gemiddelde groep of vastgestelde einddoelen. Door het gebruik van die thermometer krijgt de student een gepersonaliseerd beeld van zijn toestand in een bepaalde context. De student kan zelf omschrijven wat creativiteit voor hem betekent bij een hoge, middelmatige of lage “temperatuur”. Daarmee bepaalt hij zelf zijn eigen leerruimte, met behulp van een onderbouwing. Na een langere periode van bijvoorbeeld 10 weken is het boeiend om te kijken hoe het staat met de ontwikkeling in groei en/of krimp. Op deze manier kan een student via meerdere thermometers zijn niveau aangeven, zonder dat er sprake is van een waardeoordeel. Deze thermometers stellen de student en zijn leerproces centraal in plaats van het systeem en de standaarden.

Ze hangen aan je lippen

De critici onder ons kunnen zich afvragen of je het hbo-niveau zo wel kunt bepalen. Ik durf na 15 weken minor EmbraceTEC te stellen dat de meeste studenten ons zullen gaan verrassen en hoger zullen scoren dan we van ze gewend zijn. “Studenten zijn veel minder materialistisch en ‘van God los’ dan wel wordt aangenomen. Ze kunnen misschien niet alles duiden in morele termen, maar ze hangen aan je lippen als het gaat om vragen als wie wil je zijn als mens, en wat wil je betekenen in je werk.” (Lieke van Stekelenburg, Trouw 9 mei 2017).

P.S. Ben je geïnteresseerd in werken met de thermometers? Wil je samen met ons ermee experimenteren en verbeteringen aanbrengen? Stuur dan een email naar Lorna Minkman of Jochem Goedhals.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *