Just do it!

Mijn hakken in het zand en mijn motivatiepijl op nul.. Dat is wat er gebeurde toen ik vorige week de opdracht kreeg om bij bepaalde coördinatietaken die ik verricht binnen de Fontys Paramedische Hogeschool SMART-leerdoelen en prestatie-indicatoren op te stellen. Koppelend aan mijn onderwijs, ik heb nog nooit een student geïnspireerd zien worden door SMART leerdoelen en prestatie-indicatoren. Ik heb geen harde cijfers om dit te ondersteunen, maar het tegengestelde heb ik nog niet meegemaakt. Waarom raak ik hier toch zo van in de weerstand?

Ik werk graag vanuit mijn dromen en idealen en in mijn werk probeer ik stappen te zetten die me altijd iets meer in de richting van een droom of ideaal brengen. Daarbij laat ik me graag verrassen door wat er onderweg naar die droom of dat ideaal gebeurt. Hoe die weg er exact uitziet en het tijdpad, dat weet ik vaak pas achteraf. De vraag om SMART leerdoelen en prestatie-indicatoren beperkt mij in de ruimte die daarvoor nodig is.  Eén keer in de afgelopen 20 jaar heb ik een functioneringsgesprek gehad met een leidinggevende die mijn doelen resoluut aan de kant schoof en  mij vroeg wat ik nu eigenlijk nastreef en wat mijn ambitie is. Dat was mijn beste functioneringsgesprek ooit.

Bij studenten zie ik dat het werken met SMART leerdoelen en prestaetie-indicatoren in de hand werkt dat studenten exact doen wat ze moeten doen, niet meer en liever minder.  Elke motivatie tot het doen van andere ontdekkingen wordt in de kiem gesmoord.

Bij Fontys Eductional Designers wordt anders gewerkt. Kort geleden opperde ik voorzichtig een idee, waarop de reactie was: just do it! Gevolg is dat het bij mij gaat stromen en ik vol energie aan de slag ga. Ik wil er dan ook voor pleiten de SMART doelen te vervangen door JUST-DO-IT:

J: Just do it!

U: Uitproberen maar, en fouten maken hoort daarbij!

S: Spelenderwijs leren

T: Talentvol, zet je talent in zoveel je kunt.

D: Dromen volgend

O: Onmogelijke voor mogelijk houden

I: Inspireren en idealen nastreven

T: Talent stimuleren, zet anderen in hun kracht

JUST-DO-IT!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *