SEAL bij FED

SEAL is een acroniem waar alles inzit, het staat voor:

Social: dat wil zeggen dat we uitgaan van het principe dat leren tussen de neuzen ontstaat en niet tussen de oren. Leren is betekenis geven aan dat wat je ervaart. Dit doe je in contact met je directe omgeving. Als je van elkaar leert is het leren diepgaander en rijker. Vanuit de Self Determination Theory (Desi en Ryan 2006) weten we dat mensen gemotiveerd worden als ze het gevoel hebben deel uit te maken van een groep. Binnen SEAL werken we daarom bij voorkeur in groepen die van elkaar afhankelijk zijn voor het leveren van een product. Tijdens de kennisdelingssessie die binnen het SEAL-conept worden gehouden, voelen studenten ook binding met de “grotere” groep. Deze verbinding komt tot stand door het geven van peerfeedback en het voeren van verdiepende discussies over het onderwerp. Alleen ga je snel, samen kom je verder. Omdat studenten binnen de opleiding aan het werk zijn, is er veelvuldig contact met de begeleidende docent over voorgang en diepgang van het werk. De oprechte belangstelling van de docent in waar de studenten mee bezig zijn zorgt ook voor het gevoel van verbondenheid met de opleiding.

Engaged: staat voor betrokkenheid of engagement. Hoe meer autonomie iemand ervaart hoe meer betrokken deze persoon zal zijn bij hetgeen hij aan het leren is (SDT: Desi en Ryan 2006). Daarom gaat SEAL uit van zo open mogelijke opdrachten en aanpak. Studenten hebben zelf de regie over het gehele proces tot aan de vooraf gestelde deadline. De fasen die doorlopen worden exploreren, conceptualiseren en produceren, worden door de studenten zelf gepland en gevolgd. Het probleem is gegeven, de oplossing is aan de studenten. Wat zij bedenken, hoe zij die oplossing vormgeven is helemaal vrij. De vormgeving van eventuele tussenproducten in zoals de illustratie, big idea en showcase zijn ook vrij. Tijdens de werkmomenten mogen studneten zelf kiezen waar zij werken en hoe zij werken. De enige restrictie is dat de studentgroep voor de anderen te vinden is. Ook voor de online samenwerking tussen de werkblokken in, geldt dat alle betrokkenen toegang moeten krijgen. Verder zijn er geen eisen.

Action: binnen FED stellen we dat leren doen is. Bij SEAL zijn de studenten vanaf het eerste moment actief bezig met het zoeken en beoordelen van informatie, het waarderen van deze informatie en het toepassen van alles wat gevonden in het definitieve product of showcase. Alle inhoudelijke begeleiding door de opleiding gebeurd zoveel mogelijk “just in time”. Dit concept dat door Meriënboer bedacht is, helpt ervoor te zorgen dat de student steeds actief aan de slag is. Zij hoeven als het ware niet te wachten tot de extra uitleg of aanwijzing in de volgende les komt.

Learning: het leren van de student staat centraal in de vorm van continue en individuele feedback, feed-up en feed-forward door peers en de docenten. De feedback die gegeven wordt, wordt door de student zelf vastgelegd en op waarde geschat. De voortgang in het leerproces is zo steeds onderwerp van het gesprek. Daarbij komt dat de student steeds alles wat hij meemaakt verzameld in een digitaal “scrapbook”. Hierin verzamelt hij alle inzichten, belevenissen en ontdekkingen gedurende de reis  die hij maakt, zijn “learning Journey”. Wat hij daaruit gebruikt en hoe hij vormgeeft aan zijn reisverslag,  om tastbaar te maken wat zijn leerwinst is, is opnieuw vrij.

Wil je meer weten over SEAL, waar het al werkt en hoe dat bij jou in het onderwijs vorm kan krijgen neem dan contact op met Jos Speetjens (0653164678; j.speetjens@fontys.nl)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *