Talent(onder)wijs bij Fontys

Soms moet je even doorvragen, maar op de vraag waarvoor jij docent bent geworden komt altijd een variatie op het volgende thema naar voren:

“Om mijn studenten te helpen het beste uit zichzelf te halen zodat ze in hun leven een positieve bijdrage aan onze maatschappij kunnen leveren”

Bij Fontys Educational Designers (FED) herkennen we dat ook docenten vaak ondersteuning kunnen gebruiken om het beste uit zichzelf te halen en we merken dat studenten enthousiaster worden over hun onderwijs als er meer ruimte en aandacht komt om het beste uit zichzelf te mogen halen. Docenten en studenten het beste uit zichzelf laten halen ondersteunen we met persoonlijke talentontwikkeling en talentgericht onderwijs.

Met FED zijn we betrokken bij allerlei onderwijsvernieuwingen binnen en buiten Fontys. Talent in onderwijs neemt daarin een belangrijke plaats in. We hebben sinds 2016 goede ervaringen opgedaan met allerlei werkvormen, trainingen en workshops waarbij we op maat aansluiten bij de wensen van studenten en docent. Juist om recht te doen aan het op maat aansluiten is een goede inventarisatie van de behoeftes en overzicht van de mogelijkheden belangrijk.

We geven graag een beknopt overzicht over Talent(onder)wijs bij Fontys. De doelgroepen zijn docenten, onderwijs ondersteund personeel, onderwijsmanagers / teamleiders en directeuren werkend bij Fontys met interesse in Talent, (gepersonaliseerd) talentonderwijs, talentcoaching, talentgericht werken en talentgericht leidinggeven.

Talent ‘de beste versie van jezelf’

Iedereen heeft talent, het is altijd aanwezig en er is niemand op de aarde die het op dezelfde manier kan inzetten zoals jij. Het enige wat je als onderwijsinstelling hoeft te doen is ‘ruimte’ geven aan de unieke talenten en zorgen dat ze worden gezien en benoemd zodat de eigenaar ervan gaat vertrouwen op zijn talent en unieke bijdrage aan de wereld. Talent is de beste versie van jezelf. Het is je meest effectieve gedrag waarin je een positief effect hebt op de mensen met wie je bent en/of de situatie. Wat ons betreft gaat talent over dat waarin je uniek bent. Dat waarin ieder mens bijzonder is. ‘Gebruik van je talent draagt bij aan het vergroten van de momenten waarop anderen je ervaren als authentiek. Talentontwikkeling helpt mee om dat soort momenten vaker te laten gebeuren. En om deze momenten bij jezelf en anderen beter te herkennen. Over talent zijn vele definities en benaderingen beschikbaar met allemaal hun waarde en beperkingen’ (Wesenaar, 2017). En juist in een wereld met vele kansen, maar ook complexe problemen hebben vooral ook unieke mensen nodig. We kunnen de problemen en uitdagingen beter aan als we meer gebruik maken van de diversiteit en bijzonderheid van mensen.

Bij deze talentvisie, gebaseerd op de Pulsar methode, horen ook draken. Draken zijn je niet-effectieve gedrag. Draken ontstaan uit angst voor afwijzing en zijn karaktertrekken waarbij we talent inhouden of overdrijven. Ook energie, ideaal, resultaat, tijd, toepassing, leervraag en opbrengst hebben een belangrijke plaats in deze talentvisie (Gabriels, 2015).

Visuele Talentroutes

Een overzicht van de verschillende toepassingen van talent in het onderwijs, incl verschillende talentroutes.

kern-talenttraining Fontys Educational Designers

 

Talentroutes en trainingen

Er kunnen verschillende routes gevolgd worden. De absolute voorwaarde om deze Talentvisie in het onderwijs te integreren is een Kern-talenttraining voor betrokken geïnteresseerde docenten. De docent leert op deze manier de Talentvisie (incl draken en leervraag) begrijpen en toepassen op zichzelf en leert hoe hij / zij ermee kan werken.

Vervolgens kunnen er door docenten gefocuste trainingen / workshops gevolgd worden, op het gebied van talentgericht werken, talentcoaching en gepersonaliseerd talentgericht onderwijs. En voor leidinggevenden de workshop talentgericht leidinggeven.

Kern-talenttraining (absolute voorwaarde)

De absolute voorwaarde om deze Talentvisie in het onderwijs te integreren is een Kern-talenttraining voor geïnteresseerde docenten en het opleidingsmanagement. De docent leert op deze manier de Talentvisie (incl draken en leervraag) begrijpen en toepassen op zichzelf en leert hoe hij / zij ermee kan werken.
Een talenttraining kan op individueel niveau, in een kleine groep of met een volledig team gevolgd worden. Klik hier voor meer info over deze training (incl data)

Vervolgens kunnen er verschillende routes gevolgd worden om dit talent in te zetten in het onderwijs.

Talentgericht werken voor docenten

Wil je dat je zelf op basis van je talent leert (samen) werken voor jezelf en met collega’s? Dan is Talentgericht werken een keuze. Met talentgericht werken leer je, hoe je je talent kunt inzetten in het onderwijs, en bij welke onderdelen het talent van andere goed tot zijn recht komt. Het idee is, dat je op deze manier een bewustere keuze maakt bij het uitvoeren van werkzaamheden, en minder makkelijk mee gaat in de waan van de dag. Dat kan zowel op het gebied van onderlinge coaching om collega’s te helpen in hun effectieve gedrag te komen, samenwerking in het docententeam maar ook in het lesgeven: je talent is immers je eigen manier. Wie zijn talent kent, kan van daaruit gericht een eigen stijl van lesgeven verder ontwikkelen. Van docenten in het onderwijs wordt steeds meer verwacht van de coachingsrol. Met talent, draak en leervraag kan de docent zichzelf ontwikkelen.

Het is raadzaam dat de leidinggevende zich verdiept heeft op het gebied van talentgericht leidinggeven alvorens hiermee te starten als team. De individuele training talentgericht werken kan hiervoor gevolgd worden, maar je kan ook starten met talentgericht werken nadat een kern-talenttraining door het team / afdeling is gevolgd.

Talentgericht leidinggeven

Wil je al leidinggevende de benoemde talenten van docenten zien en deze talenten (zoveel mogelijk) logisch inzetten bij het maken van de contractings- en beoordelingscyclus, inzetplanning, voeren van tussentijdse (korte) gesprekjes / bila’s? Dat is talentgericht leidinggeven.

De training talentgericht leidinggeven kan hiervoor gevolgd worden.

We hebben Talent voor docenten besproken, en de focus in het onderwijs ligt natuurlijk op studenten. Hoe kunnen we Talent dan ook voor studenten inzetten?

Talentcoachen voor studenten

Wil je studenten gaan coachen om hun eigen talent te ontdekken en te gaan gebruiken? Dan is dat talentcoachen voor studenten. Je gaat dan het gesprek met studenten aan in kleine groepen of op individuele basis, waarbij studenten gecoacht worden om hun leervraag te formuleren, hun talent te leren kennen en drakengedrag te begrijpen. Je herhaalt eigenlijk de Talenttraining, met het grote verschil dat je nu niet de deelnemer maar de trainer bent. Ook kan deze methodiek, leervraag, talent en draak gebruikt worden om in de klas te coachen, wanneer studenten ermee bekend zijn.  Je ziet iemand iets doen vanuit talent, draak of leervraag en je koppelt dat terug aan de student. In combinatie met individuele gefocuste gesprekjes met studenten kan dit effectief zijn.

De workshop / training talentcoachen kan hiervoor gevolgd worden. Als je wat meer een pionier bent, kan je ook starten met talentcoachen nadat je een kern-talenttraining hebt gevolgd.

Talentgericht onderwijs, met andere talentdefinitie, als student excellentietrajecten.

Bij talentgericht onderwijs wordt er ruimte gegeven aan studenten om te excelleren op een competentie of vakinhoudelijk onderwerp, waarbij niet expliciet uitgegaan wordt van Talent-in-één-woord, wat je uniek maakt, centraal staat.
Het talentgericht onderwijs gebruikt dus andere talentdefinitie. Het risico van het gebruik van het begrip Talenten in twee verschillende omschrijvingen is dat deze dus door elkaar gebruikt worden, en er verwarring ontstaat. Dat is ook precies de aanleiding geweest om verheldering te creëren. Talentgericht onderwijs brengt eigen interessante kansen en uitdagingen met zich mee. Het vormt één van de basiselementen van gepersonaliseerd talentgericht onderwijs. 
Talentgericht onderwijs gaat uit van keuzevrijheid bij studenten. Zij bepalen wat ze willen leren en hoe ver zet willen gaan. Het gebruik van thermometers waarbij studenten in overleg met docenten bepalen Talentprogramma’s / excellentietrajecten van opleidingen vallen hier bijvoorbeeld onder. Studenten hoeven hierbij niet persé  hun talenten en draken te kennen. Dus de docent hoeft ook niet als voorwaarde zelf een talenttraining gevolgd te hebben.

Het vliegwiel: Gepersonaliseerd Talentgericht onderwijs = Talentgerichtonderwijs icm talentcoachen

Wanneer Talentgericht onderwijs in combinatie met talentgericht coachen wordt aangeboden heeft het een enorm versterkend effect op elkaar. Dit zijn dus modulaire onderwijsprogramma’s waarin de student zelf kiest en in zijn route talentcoaching ontvangt. Studenten nemen namelijk met het talentgericht onderwijs zelf de verantwoordelijkheid voor hun studietraject, en bepalen in overleg met hun coach de diepgang. Ze gaan zichzelf uitdagen op inhoud en vakkennis én de talentcoaching zorgt ervoor dat in de dingen die ze doen en leren, zichzelf beter leren en anderen op (zeer) persoonlijk vlak beter leren kennen. Dit is het vliegwiel effect. Studenten kunnen ook effectiever leren werken zowel zelfstandig als in teamverband. Want je Talent-in-een-woord is je talent voor het leven. 
De workshop / training gepersonaliseerd talentgericht onderwijs kan hiervoor gevolgd worden. Als je wat meer een pionier bent, kan je ook starten met talentcoachen nadat een kern-talenttraining hebt gevolgd.

Vragen? Vragen!

Voor inhoudelijke vragen over deze trainingen, kan je contact opnemen met Timo Wesenaar; timo.wesenaar@fontys.nl.

Voor vragen over welke training of talentroute kan ik / de afdeling / team het beste starten, neem contact op met Manon Snoeren; manon.snoeren@fontys.nl

Meer lezen over Talent(onder)wijs:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *