TEC educatie versnellen zonder gemiddelde?

TEC educatie versnellen zonder een gemiddelde

 

Technologische vaardigheden voor niet-technologische studenten. Het klinkt als het (gratis) aanbieden van een sportschool abonnement aan een computernerd. Over het algemeen zijn dat niet de personen die je hier heel blij mee maakt. Momenteel worden steeds meer mensen in de Brainport regio en daarbuiten zich bewust van een zogenaamde ‘gap’. Als mens en dus ook als werknemer kom je hoe dan ook in aanraking met technologie. In sommige gevallen helpt de technologie om een (half)fabrikaat te produceren en in andere gevallen is technologie de basis van hoe een bedrijf zijn werkprocessen organiseert.

De zogenaamde ‘gap’ bestaat in bedrijven waar de makers volledig gefocust zijn op het werkend krijgen van de technologie en daarbij ondersteund worden door niet-technische collega’s. Zij spreken vaak een andere taal en houden er andere gewoonten op na in de omgang met elkaar. Zonder het een of het ander te veroordelen is het enorm uitdagend om juist gedurende de schoolloopbaan deze mensen aan elkaar te verbinden.

Integratie
Dat vraagt wat ons (Fontys Educational Designers) om een aanpak waarbij belangrijke elementen worden geïntegreerd. In het door ons 20 weken durende programma integreren we technologie, ondernemendheid, creativiteit en ‘human’ met elkaar. Het een kan volgens ons niet zonder het ander. De achtergrond van deelnemers gaat van Journalistiek, Sportkunde tot Internationaal recht.

Technologie
Er heerst bij de meeste studenten een behoorlijke afstand tussen de alledaagse technologie en de prototype-technologie. Sommigen starten om op een ontdekkende manier een robotje te laten rijden of een 3D printer te gebruiken. Terwijl anderen starten met het programmeren van een Rasberry of Arduino. Tegelijkertijd worden ze gedurende het programma geprikkeld tijdens bedrijfsbezoeken waarbij ze inzicht krijgen in zowel de positieve/negatieve invloed van de opkomende technologie. Er zitten een hoop ethische kwesties aan bijvoorbeeld het aankopen van een robotstraat wanneer dat betekent dat je mensen moet ontslaan. Vervolgens gaat de student nadenken over zijn toekomstige beroepsbeeld in relatie tot de invloed van technologie. Wat is de rol van technologie in mijn leven? Met welk doel moet technologie ingezet worden in de wereld?

Human
Wij geloven dat ieder persoon een natuurlijk talent bezit. Dit maakt diegene uniek in zijn doen en laten. Wanneer je dit als persoon erkent en herkent kunt je het ontwikkelen. Dat is voor ons de basis om zelf vanuit je kracht en dus natuurlijke energie te werken. En aan de andere kant om de meeste bijdrage te hebben voor anderen. De andere mensen op de wereld zijn namelijk de afnemers van jouw talent. Om je talent heen ontwikkelt zich jouw persoonlijke karakter dat gedragen wordt door jouw persoonlijke waarden. Deze waarden bepalen voor een groot gedeelte waar je als werknemer past. Of hoe je als ondernemer je bedrijf wilt runnen. Uiteraard veranderen jouw waarden gedurende het leven. Omarmen dat je als mens van tijd tot tijd tegenstrijdig bent is wat ons het moment dat je authentiek durft te zijn.

Ondernemendheid
Werkondernemerschap is een mooie term die wat ons betreft gaat om initiatief. We verlangen niet van de studenten dat zij een eigen onderneming gaan starten. We willen ze laten inzien dat de huidige werkgevers zoeken naar energie en beweging. Wanneer je als werknemer meedenkt in het bedrijf en daarbinnen kunt verbinden, delen en verdiepen met anderen is dat een groot pluspunt. Wanneer de studenten vanuit hun persoonlijke waarden technologie toepasbaar gaan inzetten om de wereld ‘beter’ te maken doen ze dit met de gebruiker. Daardoor dwingen we ze min of meer om de gebruiker in te zetten om de impact van hun product te beoordelen. Dat vraagt om beweging in letterlijke en figuurlijke zin. 

Creativiteit
Dit is een woord wat altijd en overal voor enorm veel discussie zorgt. In ons programma is creativiteit ondersteunend aan de hierboven genoemde onderdelen. Dat is omdat wij creativiteit benaderen als een proces. Juist de stappen en randen van een duidelijk proces waarin divergeren en convergeren wordt afgewisseld zorgt ervoor dat creatieve energie van verschillende mensen ergens toe leidt.
Wanneer je meerdere creatieve processen in de vingers hebt kun je deze toepassen op vraagstukken van een hele brede aard. Dit kan zijn om een individu los te krijgen maar ook om een groep gericht samen te laten werken of om een projectprobleem op te lossen. Creativiteit is net als technologie een middel. En het is net als bij onze talent benadering voor iedereen weggelegd.

Wat ons betreft kun je bovenstaande elementen niet aanbieden als een losse leerlijn. Daarom vraagt het om integratie in relatie tot een afgebakende context. In onze minor bestaat deze context uit de Global Challenges die we als wereldbevolking in de ogen kijken. Wanneer je als lerende binnen deze context aan de slag gaat met ‘doen’ ontwikkel je jezelf indirect ook als wereldburger.

Afscheid van het gemiddelde
Een belangrijke onderdeel van deze geïntegreerde aanpak is dat er afscheid genomen moet worden van het gemiddelde. Wanneer je bij deze aanpak gemiddelde mensen wil afleveren dan sloop je alle creativiteit, talent en ondernemendheid eruit. Een student moet niet bezig zijn met het evengoed worden als zijn mede-student wat ons betreft. Het gaat erom dat hij zijn toegevoegde waarde gaat benutten voor zichzelf en anderen.

Het is dus zoeken naar aanpakken waarbij je de ontwikkeling per individu inzichtelijk kunt maken. En contexten waarin ze verwonderd worden en uitgedaagd om de lat weer wat hoger te leggen. Je zult je verbazen over het feit dat studenten zelf hun lat velen malen hoger leggen dan de ‘gemiddelde-lat’.

En dat vraagt om geduld, aandacht, vertrouwen en ruimte.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *