Embrace TEC logo

Toetsprogramma Minor ETEC

Het gedachtegoed waarop de Fontys minor Embrace Technology, Entrepreneurship and Creativity is ontworpen heeft er ook voor gezorgd dat wij zijn gaan nadenken over andere vormen van toetsen. Allereerst zijn wij tot de conclusie gekomen dat hedendaagse toetsen in het onderwijs bijna altijd een eindpunt zijn van leren. Tevens staat toetsen in onze ogen vooral voor controleren en meten veel meer voor ontwikkeling. In ons gedachtegoed draagt toetsen en meten bij aan een feedbackcultuur. Wij geloven dat een feedbackcultuur bijdraagt aan een duurzaam leerproces van de student. Deze feedbackcultuur houdt in dat cijfers en beoordelingen waardevolle en informatierijke data-punten zijn voor de student in relatie tot zijn leerproces.  

Het is voor zowel de student als de docent belangrijk dat hij begrijpt hoe een reeks beoordelingen samenhangen. Daarnaast moeten deze data-punten gekoppeld zijn aan de waartoe-vraag en de leeruitkomsten die gedefinieerd zijn. In het toetsprogramma zijn alle data-punten voor de gehele minor opgenomen waarbij er gekozen is voor een mix aan toets-methoden waardoor de uiteindelijke beslissing rondom het wel of niet behalen van de minor nooit een ‘verrassende’ zware beslissing kan zijn.

We maken gebruik van een formatief toetsproces waarbij alle alle toetsen zo zijn ingericht dat de student ervan leert en het geen eindpunt van leren is. Dat betekent in de praktijk dat docenten vaak met elkaar in gesprek gaan over de verzamelde informatie over de student over een aantal data-punten heen. Data-punten gedurende minor bestaan uit formatieve, summatieve en ipsatieve beoordelingsmodellen. De vormen waarin dit gebeurt verschillen van: voldoen aan gegeven rubrics tot aan door de student zelf ontwerpen kwaliteitscriteria, self- en peerfeedback, groepsdiscussie, portfolio, assesment for learning.

Op 26 januari is er een inspiratie & deelsessie rondom nieuwe vormen van toetsen en meten van 12:20 tot 13:15 in lokaal 0.19 in gebouw R1, schrijf je hier https://fontys.nl/Doen.htm in!

Hieronder kun je drie vlogs bekijken met daarin meer uitleg en verdieping:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *