Training: Ook jij bent een talentcoach!

Aanleiding

Binnen de ambities van Fontys voor de komende jaren neemt aandacht voor talentontwikkeling een prominentie positie in. Belangrijk in deze ambitie zijn de medewerkers. Docenten die in een rol als coach of slb-er betrokken zijn bij de persoonlijke / professionele ontwikkeling van studenten. We merken dat juist bij deze collega’s vaak vragen leven over de wijze waarop ze in hun werk de talentontwikkeling van hun studenten kunnen ondersteunen.

Voor hen hebben we vanuit FED een trainingsprogramma ontwikkeld dat we aanbieden in het 2e semester 2017 / 2018.

Met dit trainingsprogramma richten we ons op de volgende doelen:

 1. Helderheid over en afstemming tussen de meerdere rollen van de SLB-er of coach zoals begeleiden ten dienste van competentie-ontwikkeling, begeleiden ten dienste van talentontwikkeling en begeleiden ten dienste van (studie) loopbaankeuzes.
 2. Herkennen, erkennen en benutten van je eigen talenten. Op dusdanige wijze dat je steeds vaker in je dagelijkse werk als coach en docent de kracht van je talent gaat herkennen en gebruiken.
 3. Ervaring opdoen met diverse werkvormen waarmee:
  1. de studenten ondersteund en gestimuleerd worden om vanuit meer eigenaarschap en met erkenning en ontwikkeling van de eigen talenten beter passende studieloopbaankeuzes te maken en de gemaakte keuzes beter te benutten.
  2. de studenten uitgedaagd en geholpen worden om hun persoonlijke en professionele ontwikkeling te bezien vanuit de waarde voor anderen zoals cliënten, collega’s en leidinggevenden, waarmee ontwikkeling van een ethisch-moreel kompas wordt gestimuleerd.

Het trainingsprogramma kent de volgende onderdelen:

 • 5 bijeenkomsten van 3 uur per keer; (1 x per 3 weken)
 • Verdiepende opdrachten voor in de eigen werkpraktijk;
 • Online coaching ter ondersteuning van het leerproces.

Gezamenlijk geeft dit een studielast van ongeveer 30 uur verspreid over 15 weken.

Iedere bijeenkomst staat één van volgende thema’s centraal.

 1. Talenten.
 2. Beperkingen.
 3. Kansen voor leren, bedreigingen van leren.
 4. De kracht van ritme en beperking.
 5. Opbrengsten en vervolg.

Structuur

We hanteren een structuur waarbij naast enige theoretische achtergrond vooral veel wordt gewerkt met en door de deelnemers zelf. Hiermee wordt recht gedaan aan de ervaring(en) van de deelnemers. De training vindt groepsgewijs plaats met maximaal 12 deelnemers. De online coaching is individueel en ondersteunend aan ieders persoonlijke leertraject. De online opdrachten kunnen worden uitgevoerd in de eigen werkcontext waarvan bij voorkeur student coaching een onderdeel is.

Financiering

Deelname aan deze training vraagt een investering van € 750,– per deelnemer. In overleg met je leidinggevende kan hiervoor bijvoorbeeld het persoonlijke professionaliseringsbudget hiervoor gebruikt worden.

Planning

De training wordt aangeboden in Tilburg (locatie Stappegoor) en in Eindhoven. (locatie volgt)

In Tilburg:
Maandagochtend 09:00 – 12:00 op:         5 februari, 5 maart, 26 maart, 23 april en 28 mei

In Eindhoven:
Maandagmiddag 13:30 – 16:30 op:  26 februari, 19 maart, 16 april, 14 mei en 11 juni.

Een korte (telefonische) intake maakt onderdeel uit van het traject. De aard van het programma maakt deelname aan alle 5 de bijeenkomsten noodzakelijk. De trainingen gaan van start bij een minimum van 6 deelnemers.

Voor vragen en/of aanmelding kun je mailen met timo.wesenaar@fontys.nl