Verandering van spijs doet eten

Als Fontys Educational Designers (FED) zien wij dat de rol van het onderwijs aan het veranderen is. De rol van pure kennisoverdrager of bestendiger is niet meer genoeg voor een onderwijsinstelling in deze tijd. Niet het leren op zich verandert volgens ons maar wel de wereld om ons heen. Vandaag de dag staan we aan het begin van een vierde revolutie. Ontwikkelingen in bijvoorbeeld genetica, kunstmatige intelligentie, robotica, nanotechnologie, 3D-drukwerk en biotechnologie gaan snel en versterken elkaar. Deze technologie zorgt ervoor dat grenzen vervagen en de wereldproblemen steeds beter worden die anderzijds ook vragen om nieuwe betere technologische oplossingen. Het is volgens ons van cruciaal belang dat mensen vanuit hun eigen ondernemende kracht leren alert en actief te zijn in de wereld. Waarbij we ons ervan bewust zijn dat interactie mens-mens, mens-technologie en technologie-technologie een wezenlijke invloed heeft op de rol van het onderwijs.

Leren
Leren is voor ons (FED) het doormaken van ontwikkeling. Deze ontwikkeling staat voor iets dat je nu kunt wat je eerder niet kon. Biologisch gezien is er in al de eeuwen die zijn verstreken niks verandert omtrent wat leren procesmatig inhoud. Heel plat gezegd is leren het aanleggen van (neuroon) verbindingen in het brein. Door (leer)ervaringen ontstaan er verbindingen die naarmate de ervaring heftiger is (meer zintuigen betrokken) sterker is. Ook herhaling van een ervaring speelt een grote rol bij de sterkte van een verbinding in het brein.
De ontwikkeling van ons als mens is een evolutionair proces. Dit proces ondersteunen we als ouders en vanuit de overheid met het aanbieden van schoolprogramma’s.

Nieuwe balans
De onderwijsvisie die FED hanteert baseert zich op zowel het vormen van competenties als het ontwikkelen van talent. Met talentgericht onderwijs willen we de nieuwsgierigheid die mensen als kind van nature bezitten aanwakkeren en voeden. Waar veel onderwijssystemen deze aangeboren capaciteit tot verwondering vanwege controledrang neigt te onderdrukken, willen wij juist de eigen leergierigheid aanwakkeren en voeden.

Veel mensen verliezen tijdens het opgroeien hun onbevangenheid en nieuwsgierigheid die we als kind hadden. Het vrije ontdekken en spelen wordt onderdrukt op het moment dat we onderdeel gaan uitmaken van grotere sociale systemen zoals scholen of de maatschappij. De gang naar het primair onderwijs vraagt van kinderen dat ze gaan leren volgens protocol waardoor de ruimte waarin een kind zich natuurlijk ontwikkeld sterk beperkt wordt. Deze gedwongen manier van leren trekt door tot aan het hoger beroepsonderwijs waar kennis, vaardigheden en beroepshouding wordt vastgelegd in z.g. competentie-profielen. Deze komen voort uit de gedachte dat als je aan deze vooraf gedefinieerde kwalificaties voldoet je geschikt bent voor de arbeidsmarkt waarin je werkzaam gaat zijn.

Het doel van talentontwikkeling in het onderwijs van FED is het terugbrengen de natuurlijk aanwezige verwondering in leerprocessen. Kinderen reageren van nature op op dat wat ze aantrekt, op prikkelingen die hun talenten aanspreken. Dit geldt ook voor de lerenden, de aankomend professional en de professionals die de studenten hierin begeleiden zoals docenten, coaches, of mentoren. Mensen die ruimte voelen voor hun natuurlijk aanwezige nieuwsgierigheid zullen:  

  • hun creërende potentieel beter benutten;
  • werk en daardoor het leven zinvoller ervaren
  • eigen kwaliteiten en beperkingen in kaart hebben
  • op de lange termijn een meer gebalanceerde en gelukkigere wijze hun waarde als mens en toegevoegde waarde als professional ervaren.

Dienstbare ondersteuning
Het stimuleren, in stand houden en benutten van deze natuurlijke nieuwsgierigheid vergt een specifieke inhoudelijke aanpak, maar vooral ook een andere didactische aanpak. De aanpak die we bij FED hanteren heeft zijn wortels in de positieve psychologie, de zingevings psychologie en motivatietheorieën uit het Human Resources Development-domein. Belangrijke onderdelen hieruit zijn onder meer:

  • aandacht voor wat goed gaat motiveert sterker dan negatieve aandacht;
  • ieder mens heeft de potentie om waardevol te zijn voor zijn omgeving
  • iedereen heeft zowel waardevolle- als beperkende eigenschappen;
  • de natuurlijke neiging tot willen leren en ontwikkeling komt meer tot recht in de juiste balans tussen betrokkenheid, autonomie en competentie.

Dit vraagt volgens ons om een aanpak die zowel fysiek als online vraagt om snelle feedbackloops. Wanneer je een student begeleidend ondersteunt dan wil je dit doen in zowel de formele als informele context. De afgelopen maanden hebben wij een intensieve test gedaan rondom online begeleiding. Kernvragen daarbij zijn wat een ondersteunende tool moet kunnen, waneer is een tool of coachinterventie ondersteunend aan het leerproces en wat moet een docent kennen en kunnen om zodat de didactische aanpak en gekozen technologie ondersteunend is voor zowel de student als de docent.

We realiseren ons dat we met de zoektocht naar een nieuwe balans een spannende weg op zijn gegaan die ook regelmatig onze talenten en beperkingen triggert en uitdaagt. Er zijn nog erg mooie kansen en uitdagingen in het verschiet in het zoeken naar de juiste balans tussen competentie-ontwikkeling en talent-ontwikkeling.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *