waarom moeilijk doen als het samen kan

Waarom moeilijk doen… Als het samen kan?

De veranderende zorg vraagt om een effectievere vorm van samenwerken. Een waarin (zorg)professionals niet langs elkaar, maar met elkaar werken met het belang van de patiënt voorop. Tijdens de module ‘interprofessioneel samenwerken’ (3e leerjaar fysiotherapie) zijn wij met een nieuwe manier van samenwerken aan de slag gegaan. Na acht weken binnen het team Fontys Educational Designers (FED) zijn wij er zeker van dat dit mogelijk de oplossing is om effectiever samen te werken.

Stug vasthouden dwarsboomt de samenwerking
Als onderdeel van deze module hebben we deelgenomen aan een “pressure cooker”. Hierin moesten we in zeer korte tijd een behandelplan opstellen voor een patiënt met een complexe zorgvraag. Een voorbeeld hiervan was dat iedere zorgprofessional gedurende de “pressure cooker” nadrukkelijk zijn behandeling in het behandelplan wilde terugzien. Voor de patiënt lag in de beginfase de prioriteit vooral bij het gehoord worden. Hierdoor kwamen we erachter dat stug vasthouden aan je eigen kennis en kunde de samenwerking niet altijd ten goede komt, maar juist kan dwarsbomen. Door van andere te leren en nauwer samen te werken wordt het mogelijk om meer draagvlak te creëren omtrent een gezamenlijk doel. Voor ons was dit een eyeopener, aangezien we deze manier van samenwerken nooit eerder hebben mogen ervaren.

Streven naar interprofessionele samenwerking
Uit de literatuur blijkt dat er nog geen eenduidige definitie van interprofessionele samenwerking (IPS) is. Hierdoor is de keuze voor onderzoek naar dit begrip een logische vervolgstap. Zeker gezien het feit dat de literatuur die beschikbaar is over het interprofessioneel samenwerken vooral gebaseerd is op de gezondheidszorg. In de huidige gezondheidszorg wordt nog veel gewerkt op basis van multidisciplinariteit, hierin werken professionals parallel aan elkaar waarbij ze ieder een stukje van de puzzel in leggen. Volgens ons zou er gestreefd moeten worden naar een IPS, hierin werken professionals in een verweven geheel samen. Bij interprofessioneel samenwerken is het maken van gezamenlijke beslissingen en het loslaten van hiërarchie een sleutelfactor in een effectievere samenwerking. Om meer kennis en ervaringen over dit onderwerp te vergaren is het volgens ons nodig om dit te bekijken in een context die niet direct aan de zorg gerelateerd is. Een team dat al verder is op het gebied van interprofessionele samenwerken binnen een hiërarchisch bedrijf is Fontys Educational Designers (FED)

FED vormt een uitgelezen kans!
FED vormt hier volgens ons een uitgelezen kans! Zo creëren zij een unieke setting waarin een twintigtal professionals vanuit diverse werkervaringen en achtergronden met elkaar samenwerken. Er heerst een prettige open sfeer waar iedereen als gelijkwaardig behandeld wordt. Dit maakt FED een geschikte uitgangsbasis voor een onderzoek naar IPS. We gaan onderzoeken wat de bevorderende en belemmerende factoren van IPS zijn. Dit doen we op het organisatorische domein en het domein van interpersoonlijke relaties. Onder het organisatorische domein verstaan we de organisatorische structuren, besluitvorming en faciliteiten. Interpersoonlijke relaties bevat de componenten: communicatie, vertrouwen, respect en bereidheid om samen te werken. Deze twee domeinen samen kunnen een basis vormen voor het begrip IPS. We gaan dit onderzoeken middels interviews bij de leden van FED.

Wat we verwachten van het onderzoek
We verwachten met het onderzoek nieuwe inzichten op het gebied van IPS te verkrijgen. Verder willen we de positieve en negatieve factoren van IPS in kaart brengen. We willen de samenwerking binnen FED proberen te optimaliseren. Daarnaast willen we een basis leggen hoe interprofessioneel samenwerken te implementeren is in de gezondheidszorg.

Wanneer is samen werken écht samenwerken?
Samenwerken hoeft niet altijd als moeilijk ervaren te worden, juist wanneer samenwerken écht samen voelt, voel je je verantwoordelijk voor het doel dat je samen wilt bereiken. Wij voelen samenwerken écht als samen wanneer we medeverantwoordelijk worden, hetzelfde doel voor ogen hebben en als gelijkwaardig worden behandelend. Dit hebben wij ervaren tijdens onze stage als aankomend fysiotherapeut, waarin we werden gezien als aankomende collega. Wij ervaren samenwerken vaak als uitputtend wanneer we niet hetzelfde doel voor ogen hebben, ongelijk worden behandeld en geen verantwoordelijkheid kregen.

Waarom moeilijk doen als het samen kan?

Noud Peeters & Nicky Nellen

Fysiotherapeuten i.o.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *